Filter Coffee Premium

Filter Coffee Premium Details

Ethiopia | Ground Coffee

Mild Roasted | %100 Arabica

Sizes

  • 8.82 oz (250 gr)
  • 35.27 oz (1000 gr)
  • 11,0 lbs (5 kg)
  • 44.1 lbs (20 kg)
Filter Coffee Premium